TV/Videoproduksjon

Vi har utstyr og kompetanse for flerkamera TV/video produksjon, og produserar filmer for bedriftsmarkedet.
For meir informasjon, ta kontakt med Geir Olav (909 15 396).